FYSIOTHERAPIE A.SMEETS DEN BOSCH / MAASPOORT /EMPEL
 
Welkom op mijn website voor fysiotherapie

Chronische aandoeningen en verwijzing voor fysiotherapie

 DE LIJST VAN MINISTER BORST BEPAALT WELKE CHRONISCHE AANDOENING, ALS CHRONISCHE AANDOENING DOOR ZORGVERZEKERAARS WORDT VERGOED, OOK LANGDURIGE AANDOENINGEN STAAN HIEROP B.V. NA EEN OPERATIE

2007: Met deze lijst moeten we het nog doen!! + zorgverzekeraars kunnen nog een verwijzing eisen.

2018: Voor chronische aandoeningen in 2018 geldt; dat er altijd nog een verwijzing van een specialist/huisarts nodig is. Dat neemt u mee naar de eerste behandeling fysiotherapie. Er is een splitsing in; langdurig chronische machtiging en kortdurend chronische machtiging. Bij langdurig chronische machtiging wordt langer dan 1 jaar behandelt, als voorbeeld onbeperkt fysiotherapie voor Parkinson patiënten en bij kortdurend chronische machtiging, meestal post operatieve situaties zoals een total hip operatie wordt 1 jaar fysiotherapie gegeven. Er kan ook een machtiging voor 3 maanden of 6 maanden afgeven worden, afhankelijk van de aandoening. 

Praktisch, de eerste 20 behandelingen zullen zelf betaald moeten worden door de patiënt. Afhankelijk van wat u met de zorgverzekeraar afgesproken heeft. Als voorbeeld, u heeft afgesproken dat u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie voor een bepaald bedrag of een bepaald aantal behandelingen. Stel u heeft voor max.12x behandelingen fysiotherapie in uw aanvullende verzekering voor een heel jaar. U heeft nog geen gebruik gemaakt van fysiotherapie in dat jaar, dan worden 12x behandelingen vergoed en houdt u 8x behandelingen over wat u zelf betaald om tot en met 20x behandelingen te komen. Vanaf 21 ste behandeling wordt alles vergoed door uw zorgverzekeraar. Bijbetalen is maar eenmalig voor een chronische aandoening. 

Link naar chronische lijst fysiotherapie 2018 (klik erop om naar die lijsten te gaan):

Fysiovergoeding

HomeHISTORIE:

LIJST VOOR CHRONISCHE AANDOENINGEN EN LANGDURIGE AANDOENINGEN

Let op!

Onderstaande lijst is gedateerd. Deze lijst is nog niet aangepast aan de veranderingen als gevolg van de invoering van de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006.De 5e kolom ('specialist') is niet meer van toepassing door wetswijzigingen met betrekking tot de verwijzing. Het KNGF is met betrokken partijen al enige tijd in overleg om dit probleem op te lossen. Zie hiervoor ook de FysioEnieuws van 16 augustus 2006

 

* bron FysioNet

2007: Met deze lijst moeten we het nog doen!! + zorgverzekeraars kunnen nog een verwijzing eisen.

Chronische lijst
De chronische lijst dateert uit 1996 en was de eerste beperking van de aanspraak in de fysiotherapie in de ziekenfondswet. In de lijst (zoals die gold tot de invoering van Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006) zijn aandoeningen opgenomen waarmee een pati�nt onbeperkt of in de tijd beperkt recht heeft op meer dan negen behandelingen per jaar. In de praktijk leidde de opsomming van de medische diagnoses echter tot veel uitvoeringsverschillen, omdat artsen en fysiotherapeuten verschillende codes voor de diagnoses gebruikten. Vanwege deze problemen is later onder regie van de Ziekenfondsraad een nieuw document opgesteld met diagnosecodes gekoppeld aan de diagnoses van de chronische lijst. Deze lijst, die veel uitgebreider is dan het oorspronkelijke document, heeft zowel bij fysiotherapeuten als bij verzekeraars het formele document vervangen.

Verzekeraars
Door de invoering van de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006, zijn alle vereisten over verwijzing in het formele besluit te komen vervallen. In de informele lijst, die nog door verzekeraars wordt gebruikt, wordt echter nog ten onrechte gesproken over verwijzingen. Hierdoor doen zich opnieuw problemen voor. Net zoals bij alle andere vormen van zorg in de basisverzekering, hebben verzekeraars de wettelijke bevoegdheid om in hun eigen polissen beperkingen op te nemen ten aanzien van de toegang tot de zorg. Ook na 1 januari blijven verzekeraars bevoegd om toch een verwijzing te eisen als het gaat om het claimen van een aanspraak op grond van de chronische lijst. Dit moeten zij dan echter wel expliciet in hun polis opnemen, zij kunnen zich immers niet beroepen op de lijst.

Voortgang overleg met ZN
De problemen rond de chronische lijst zijn door het KNGF al begin dit jaar aangekaart bij ZN, maar dit heeft tot op heden nog niet tot een oplossing geleid. Dit komt omdat ZN de discussie koppelt aan de wens om de chronische lijst ten algemene te herzien en "meer functioneel" te gaan beschrijven. Bovendien wil ZN ook dat de eerste negen behandelingen bij mensen met een chronische aandoening weer terug komen in de basisverzekering, omdat dat dat zowel administratief als zorginhoudelijk beter is.

 
 
 
 
Kaart
Opbellen
Info