FYSIOTHERAPIE A.SMEETS DEN BOSCH / MAASPOORT /EMPEL
 
Welkom op mijn website voor fysiotherapie

Eisen aan een moderne fysiotherapeut swingen de pan uit

Eisen aan een moderne fysiotherapeut! Waar moet een fysiotherapeut aan voldoen? Een moderne fysiotherapeut moet aan vele eisen voldoen om in het Centraal Kwaliteitsregister KNGF te komen en te blijven. Aan vele eisen voldoen om überhaupt een patiënt te mogen behandelen.

Voorbeelden;
Een patient meldt zich aan voor behandelingen fysiotherapie
- de fysiotherapeut moet aangemeld zijn de bij Inspecteur van Volksgezondheid.


- de praktijk moet aan inrichtingseisen voldoen en getoetst worden door de zorgverzekeraars. B.v. behandelkamer van bepaalde afmetingen, stroomvoorziening moet aan allerlei voorwaarden voldoen etc..


- de fysiotherapeut moet een overeenkomst hebben met zorgverzekeraars, waarbij de voor behandeling vragend patiënt bij aangesloten is. Als de fysiotherapeut geen contract met een zorgverzekeraar heeft kan hij wel behandelen maar wordt mogelijk oef ten dele vergoed 

- de zorgverzekeraars eisen van de fysiotherapeut in de komende jaren steeds meer. Al jaren lang steeds met 1 jarige contracten allerlei aanpassingen doorvoerend. DOELMATIGHEID is de laatste wapen van de zorgverzekeraar. Dit houdt in: met zo min mogelijk aantal behandelingen, toch resultaat.

- een patient moet een machtiging / een behandelverwijzing
bij zich hebben dan mag er pas behandeld worden

- inschrijving van de fysiotherapeut in Centraal Kwaliteitsregister KNGF eist de volgende van de fysiotherapeut:

1. de fysiotherapeut moet ingeschreven staan in het B.I.G. register.
Staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. (in 1997
van start gegaan) Er is een wettelijke tuchtrecht voor fysiotherapeuten,
klachten worden behandelt door regionale tuchtcolleges. Zo zijn ze in
Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen en Zwolle.
Deze wet beschermt de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig
handelen door beroeps oefenaren.

2. de fysiotherapeut moet in de laatste 2 jaar minimaal 8 uur per week
gewerkt hebben als fysiotherapeut. Anders verouderen kennis en vaardigheden.

3. de fysiotherapeut moet deelnemen aan een I.O.F. is intercollegiaal
overleg fysiotherapie. Hier ontmoeten in kleine kringen fysiotherapeuten
elkaar, minimaal 5x per jaar, en bespreken o.a. de nieuwe richtlijnen,
die krijgen de fysiotherapeuten op papier en moeten zich daar zoveel
aan houden. Bijvoorbeeld bij een enkel trauma aantal max. 4x fysiotherapie
waarvan 2x tapen etc. Andere onderwerpen komen ook aan bod.

4. dus de fysiotherapeut werkt volgens de KNGF richtlijnen

5. de vrijgevestigde fysiotherapeut of lid van een maatschap moet zelf
zorgen voor een klachten regeling. Dus de fysiotherapeut moet deelnemen
aan een klachtenregeling volgens de Wet Klachtenrecht Clienten Zorgsector.
Dat is vaak een klachtenregeling van de KNGF.
De patiënt kan daar een klacht indienen.

6. verplicht gerichte scholing van het KNGF. Te weten, methodisch handelen,
verslaglegging, communicatie en evidence - based practice.

7. de fysiotherapeut moet jaarlijks punten halen voor deskundigheidsbevordering.
Verplichte gerichte scholing, die geaccrediteerd zijn, zoals cursussen, congressen,
of workshops.

8. de fysiotherapeut moet minimaal een kwaliteit deelsysteem hanteren.

9. de fysiotherapeut moet zich aan het verenigingstuchtrecht van het KNGF
onderwerpen. De fysiotherapeut verbindt zich tot het naleven van de
BEROEPSETHIEK en de GEDRAGREGELS van het KNGF. b.v. een fysiotherapeut mag zich niet zomaar in iemand anders fysiotherapeutisch verzorgings gebied vestigen. Hiervoor staat reeds dat de fysiotherapeut ook aan een wettelijke tuchtrecht is onderworpen.

10. iedere 5 jaar is er een herregistratie, om hiervoor in 2005 in aanmerking te komen,moet de fysiotherapeut minimaal nog steeds aan de eisen voldoen.

- wat er aan komt zijn; keurmerken voor fysiotherapie praktijken of afdeling fysio.
met de volgende aandachtsgebieden:

  • 1. intake, uitvoering, evaluatie
  • 2. kwaliteitsbeleid en organisatie
  • 3. personeel
  • 4. onderzoek en ontwikkeling
  • 5. beheer van faciliteiten, apparatuur en materialen
  • 6. ARBO, veiligheid en milieu
  • 7. documentbeheersing

- met de patiënt wordt een behandelovereenkomst gemaakt, de patiënt moet akkoord gaan met behandelvoorstellen en akkoord gaan met de behandelprijs. Hierover moet de patiënt van te voren over ingelicht zijn b.v. hij ontvangt de voorwaarden
op papier. Indien niet betaald wordt door de patiënt wat er dan gaat gebeuren, daar
moet de patiënt mee akkoord gaan.
- wat er gebeurt indien een patiënt niet op de afgesproken behandeltijd kan komen,  moet zichtbaar opgehangen worden b.v. in de wachtkamer. Dit is de fysiotherapeut verplicht op te hangen.
- de patiënten kaarten moeten minimaal 10 jaar door de fysiotherapeut bewaard worden en dienen door een gespecialiseerd bedrijf vernietigd te worden.

11. In 2018 nog meer eisen. Fysiotherapeuten moeten voldoen aan allerlei verplichtingen door zorgverzekeraars opgelegd. Uitgang- regel er moet zo weinig mogelijk behandelt worden (lees maar; minder betaalt worden aan de fysiotherapeut) en toch met een uitmuntende kwaliteit van behandeling. Maar de kwaliteitsnorm wordt niet alleen door onze eigen beroepsgroep bepaalt, ook ook door de zorgverzekeraars. En ieder jaar worden die opgeschroefd en steeds scherper gesteld. En dat bijt elkaar enorm. Fysiotherapeuten krijgen met willekeurige benchmarks te maken, iedere zorgverzekeraar bepaalt zelf wel wat ze eisen van de fysiotherapeuten. Als je buiten de benchmarks valt kan je als fysiotherapiepraktijk te maken krijgen met controles door bureau's ingehuurd door de zorgverzekeraar en die jij als praktijk eigenaar mag betalen.  Een recent voorbeeld van een fysiotherapiepraktijk in mijn omgeving, kan 2 weken niet meer werken alle medewerker moeten naar huis of ter beschikking staan van dat ingehuurde controle bedrijf. Dat bedrijf keert je hele administratie onderste boven. Je kan niet meer werken,  inkomsten derving, je mag hopen dat ze geen onregelmatigheid tegen komen (bijna altijd wel). Alle kosten worden doorberekent en fysio-medewerkers die niet omzetten moeten gewoon doorbetaalt worden. Als toetje heb je kans op een boete. Kom dan maar als praktijkhouder weer uit de kosten.

12. Er wordt geëist dat je als fysiotherapeut in bepaalde netwerken zit, wil die bepaalde patiënten groep kunnen blijven behandelen. Als je niet in bepaalde netwerken zit wordt je geëxcludeerd door eigen vakgenoten en zorgverzekeraars om bepaalde groepen patiënten te behandelen voorbeeld ParkinsonNet of ClaudicatioNet. Er worden dan exclusieve afspraken met die netwerken gemaakt b.v. CZ is daar de laatste jaren fors mee bezig geweest. Maar ook Achmea en allemaal op hun eigen manier en de fysiotherapeuten kunnen geen kant op.  Zorg dat je op tijd in een netwerkt komt, zo niet dan laten ook netwerken niet zomaar een fysiotherapeut toe. Gebiedsbescherming, maximaal zoveel fysiotherapeut per type patiënt en ook nog eens goed verspreid. Dat heeft weer met de redenatie te maken, kwaliteit kan je alleen creëren door veel te weten (er moeten specialistisch cursussen gevolgd worden) en ook veel te doen (veel patiënten van een bepaalde categorie behandelen b.v. M. Parkinson). Dat is begrijpelijk maar nog meer eisen aan de fysiotherapeut. En op het gebied van vergoedingen, krijgen we geen eurocent meer, eigenlijk krijg je minder en de verplichtingen nemen toe. Moet accreditatie punten verzamelen voor zo'n netwerk. Onvoldoende en je wordt uit zo'n netwerk gegooid. Netwerk contributie betalen. Peper dure cursussen volgen b.v. Motivational Interviewing technics en lifestyle coaching. Allemaal prima als je dat zelf wilt. Dat is niet zo. Als je in zo'n netwerk wilt blijven participeren dan verplicht a/ zo'n netwerk je b/ de zorgverzekeraar je, via de contracten van de zorgverzekeraar. Weer eenzijdig zonder overleg en beloning voor al je moeite en investeringen. Ook moet in netwerken gegevens aanleveren voor wetenschappelijk onderzoek, dus veel meetinstrumenten aanleveren. Meetinstrumenten moeten snel en eenvoudig in je elektronische behandeldossiers geïmplementeerd en gebruikt kunnen worden. Dat kan alleen als je beheerder zoals Intramed dat geregeld heeft. Ook dat extra zul je moeten betalen als fysiotherapeut praktijkhouder. En kom je bij Intramed Plus contract uit. Weer behandelvergoeding blijft het zelfde.

13. Verplicht te hebben van een elektronische behandeldossier, als je in "the Cloud" op een surver ergens in het land werkt zal die extra bewaakt moeten worden. Daar zijn allerlei eisen voor.

14. Eisen vanuit de zorgverzekeraars en eigen beroepsgroep, dat we als fysiotherapeut beoordeelt moeten worden door onze patiënten. Bedrijven die wij zelf moeten inhuren zoals Qualiview. Daarin krijgen we een algemene beoordeling. Net promoter score; mate waarin de praktijk positief of negatief wordt aanbevolen door patiënten. Score op contact; hoe ervaren patiënten de benadering en de deskundigheid van de fysiotherapeut, behandelplan; de informatievoorziening over het behandelplan en de bijbehorende communicatie en praktijk; de bereikbaarheid van je fysiotherapiepraktijk, de hygiëne en de ervaren privacy. We worden wel afgerekend als we onder de 8 (10 is max) scoren door zorgverzekeraars. Je verwacht dat een 8 toch een prachtige score is, maar nee de zorgverzekeraars-eisen zijn weer op geschroefd. Uiteraard voor het zelfde behandeltarief. Nee, omgekeerd als we niet genoeg gereviewd worden dan kunnen we in de nabije toekomst rekenen op tariefkorting.

15. Verplicht werken via Vecozo. Ook daar worden we door o.a. zorgverzekeraars verplicht toe. Geen declaraties indienen zonder Vecozo. Onze administratieve handelingen gaan nu 2018 allemaal digitaal, financiële boekhouding alles zonder dit kan een moderne fysiotherapiepraktijk niet meer werken. 

16. Je bent verplicht te blijven investeren in de fysiotherapie. Doe je dat niet dan zul je steeds minder patiënten kunnen behandelen. Investeringen in grotere fysiotherapie behandelruimten zijn een must en in eigen vakgebied kennis en kunde investeren is voor de toekomstige fysiotherapeut altijd een punt van aandacht. In een snel ontwikkelend beroep is dat ook prima. 

17. Een fysiotherapeut is ook verplicht in 2018 te voldoen aan de Europese wet op privacy, de AVG Privacy Policy.


Iedere jaar komen er meer eisen bij, het zal wel een tijdsbeeld zijn. Als je alles zo onder elkaar
zet, dan hebben de fysiotherapeuten een indrukwekkende eisenpakket te verwerken. Goed of overdreven, dat zal de toekomst moeten uitwijzen.


 Home 

 

 
 
 
 
Kaart
Opbellen
Info