FYSIOTHERAPIE A.SMEETS DEN BOSCH / MAASPOORT /EMPEL
 
Welkom op mijn website voor fysiotherapie


Fysio-E-Nieuws:  Professioneel handelen Fysiotherapeut tijdens Coronacrisis.

20-03-2020: Fysio E-nieuws vanuit onze beroeps groep KNGF, Koninklijke Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie


In de afgelopen dagen heeft het KNGF veel vragen gekregen over wel of niet doorgaan met het leveren van fysiotherapeutische zorg. En daarmee over het openhouden of sluiten van praktijken. Met dit document geven we de praktijken en fysiotherapeuten richting bij het nemen van besluiten over dit dilemma. Op basis van de adviezen en informatie van de RIVM op dit moment hebben we onderstaand stroomschema opgesteld. Eveneens op grond van deze informatie is er (nog) geen reden om praktijken volledig te sluiten. Maar dit standpunt is afhankelijk van de ontwikkelingen die momenteel heel snel gaan. De overheid kan op enig moment besluiten tot een lockdown.

In de adviezen van de RIVM wordt ook gesproken over afstand van 1,5 meter. Dit betreft met name de situatie in de openbare ruimte waarbij onbekend is, of andere aanwezigen besmet zijn of niet. Onderstaande schema kan helpen om te bepalen of dit advies van toepassing is of niet.

Dit schema is bedoelt als hulpmiddel voor praktijken/fysiotherapeuten om verantwoorde keuzes te maken. De situatie verandert per dag en kan aanleiding zijn tot verandering en/of aanpassing van dit stroomschema.

Naast dit schema zullen Beroepsinhoudelijke Verenigingen eventueel aanvullende adviezen publiceren voor hun specifieke doelgroepen. Dit kun je nadrukkelijk zien als aanvullend op dit schema.


Het KNGF is verder van mening dat praktijken en fysiotherapeuten daarnaast hun eigen professionele afwegingen moeten blijven maken gebaseerd op hun eigen omstandigheden en persoonlijke afwegingen, waarbij het leveren van doelmatige en verantwoorde zorg leidend is. En verantwoord heeft in dit geval betrekking op zowel onze patiënten als u als zorgverlener.


De triage leidt tot de volgende indeling:

In dit schema onderscheiden we:

1. nieuwe aanmeldingen

2. patiënten die in behandeling zijn


1. Nieuwe aanmeldingen

Bij nieuwe aanmeldingen vindt een telefonische triage plaats op basis van informatie en criteria van de RIVM.

1. patiënt behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.


2. patiënt heeft een van de onderstaande verschijnselen:

a. (neus)verkoudheid

b. hoesten, kuchen of niezen

c. loopneus

d. keelpijn

e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts

f. kortademigheid

g. hoofdpijn

h. branderige ogen

i. moeheid

j. je ziek voelen

k. diarree


3. patiënt behoort niet tot de kwetsbare groep en heeft geen van de bovengenoemde verschijnselen.

Deze patiënten kunnen in principe behandeld worden zoals gebruikelijk. Je kunt overwegen gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Je kan ook voor digitale behandeling kiezen.


Benadering patiënten uit categorie 1 en 2

a. uitstel van behandeling waar mogelijk

b. wanneer uitstel niet mogelijk is - > handelen alsof Corona besmetting aanwezig is c.q. vastgesteld is.


De voorkeursoptie voor behandeling van deze patiënten is een interventie op afstand via digitale middelen.


Wanneer een face to face - behandeling echt noodzakelijk is, neemt de therapeut de voorschriften in acht van de RIVM voor contact met Corona patiënten. De therapeut kan daarbij van de protocollen die huisartsen en thuiszorg gebruiken. Deze zullen wij zo snel mogelijk publiceren. De therapeut gebruikt in elk geval een mondkapje, handschoenen, spatbril en een overschort. De behandelaar moet zich op de hoogte stellen van het juiste omgaan met besmette hulpmiddelen.


Deze patiënten dienen daarnaast op een aparte locatie behandelt te worden om besmettingsgevaar te voorkomen, conform de organisatie bij huisartsen. Dit betekent dat de eventuele fysiotherapeutische behandeling van deze patiënten geconcentreerd moet worden op een plaats. Dit kan niet in elke praktijk. Praktijken zouden kunnen proberen dit in onderlinge afstemming te regelen.


Alternatief voor een behandeling in een praktijkruimte is behandeling aan huis met de voorzorgsmaatregelen die we hierboven beschreven hebben. 


2. Patiënten die al in behandeling zijn

Stuur dagelijks vanuit de praktijk een E-mail of SMS naar alle patiënten die voor de volgende dag in de agenda staan. Daarin het nadrukkelijk verzoek niet te komen (en hun afspraak af te zeggen) wanneer zij een van de door de RIVM genoemde kenmerken vertonen:

a. (neus)verkoudheid

b. hoesten, kuchen of niezen

c. loopneus

d. keelpijn

e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts

f. kortademigheid

g. hoofdpijn

h. branderige ogen

i. moeheid

j. je ziek voelen

k. diarree

Voorbeeld tekst, zo hebben wij dat ook gecommuniceerd (al 2 weken geleden):

Op advies van het RIVM verzoeken wij u bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts thuis te blijven en uw afspraak te annuleren. Dit mede omdat wij ook een kwetsbare patiëntenpopulatie hebben die in onze praktijk behandeld wordt.


Verdere afwegingen zoals beschreven bij nieuwe aanmeldingen categorie 1.3.


Het schema is bedoelt als hulpmiddel. Er kunnen altijd redenen zijn om van het schema af te wijken. Er kunnen ook overwegingen zijn om een praktijk helemaal af te sluiten. Veiligheid van patiënt en therapeut is leidend. Bij afwezigheid van adequate hulpmiddelen kan een therapeut niet behandelen.

Praktijken zouden kunnen overwegen digitaal bereikbaar te blijven wanneer fysiek contact niet mogelijk is.

Het blijft in laatste instantie een persoonlijke en professionele afweging van jou als hulpverlener welke risico's je acceptabel acht.Fysio-E-Nieuws:  De NZa (Nederlands Zorg Autoriteit).

Iedere paramedische zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat volgens NZa kunnen doen. De NZa verruimt de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand door alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren buiten werking te stellen. Het uitgangspunt moet nu zijn dat noodzakelijke zorg kan worden geleverd.


Deze uitzonderingsmaatregel gaat in vanaf 1 maart 2020 tot het moment dat de landelijke richtlijnen / adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.
 


 
 
 
 
Kaart
Opbellen
Info