FYSIOTHERAPIE A.SMEETS DEN BOSCH / MAASPOORT /EMPEL
 
Welkom op mijn website voor fysiotherapie

 


 Coronavirus disease (COVID-19) 


- ’s-Hertogenbosch 02-03-2022

Vanaf 25 februari 2022 vervallen vrijwel alle coronaregels, KNGF standpunt is voorzichtiger 

Minister Ernst Kuipers heeft in de persconferentie van vanavond bekend gemaakt dat vrijwel  alle coronaregels volgende week vrijdag overboord kunnen.
Nu de omicron-piek voorbij is kunnen we weer bijna terug naar het ‘oude normaal’. Dit zijn de belangrijkste versoepelingen op een rij:
Vanaf vrijdag 18 februari hoeven besmette personen nog maar vijf dagen (in plaats van zeven) in isolatie. Je mag eruit als je minstens 24 uur klachtenvrij bent. Hoe het zit als je huisgenoot of nauw contact bent van een besmet persoon lees je op de website van de Rijksoverheid.
Vanaf 25 februari vervalt ook de anderhalve meter regel, de mondkapjesplicht en de 3G-coronapas (gevaccineerd, getest of genezen).
De basisadviezen, zoals zorg voor voldoende frisse lucht, doe een test bij klachten en was vaak je handen, blijven gelden.

KNGF standpunt

Uit oogpunt van veilig en verantwoord werken blijft het KNGF adviseren om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken voor zowel fysiotherapeuten als patiënten.


- ’s-Hertogenbosch 18-12-2021

Nederland in lockdown, fysiotherapeutische zorg blijft beschikbaar, vanaf 19-12-2021

Op 18 december jongstleden vond een persconferentie van het kabinet over het Coronavirus plaats. Daarin werd duidelijk dat Nederland in lockdown gaat en dat fysiotherapiepraktijken open mogen blijven om zorg te leveren. Het KNGF heeft tot het laatste moment aandacht gevraagd voor het feit dat fysiotherapie onder de medische beroepen valt. Wij waren verheugd dat de minister-president fysiotherapeuten als zodanig met naam en toenaam noemde tijdens de persconferentie. Vanuit het oogpunt van veilig en verantwoord werken, adviseren wij fysiotherapeuten wel met klem om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken tijdens de behandeling en waar dat mogelijk is zorg op afstand te geven. Voor zorglocaties gelden geen sluitingstijden. Iedere vorm van binnen sporten, die niet plaatsvindt in het kader van de behandeling, is onder de huidige maatregelen verboden. Voor buiten sporten gelden restricties.

Samengevat zijn deze regels van toepassing voor fysiotherapeuten:

 • Openingstijden. Voor zorg mag je open blijven na 17.00 uur. Er gelden geen sluitingstijden.
 • De gezondheidscheck blijft van kracht.
 • Wanneer mogelijk geldt tijdens je werk de 1,5 meter regel.
  Gebruik een persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor patiënten geldt een mondkapjesplicht, met uitzondering van behandelingen aan het gezicht.  
 • Voor groepsbehandelingen (zorg) geldt de 1,5 meter. Binnen sporten (geen zorg) is niet mogelijk.
  Georganiseerd buiten sporten (in de openbare ruimte) is ook na 17.00 uur onder restricties toegestaan. Met maximaal 2 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand.- ’s-Hertogenbosch 06-11-2021

Coronanieuws, weer aanscherpingen. Coronamaatregelen vanaf zaterdag 6 november 2021

Vanaf aanstaande zaterdag gelden de nieuwe maatregelen voor corona. Samengevat zijn deze regels van toepassing voor fysiotherapeuten:

 • De gezondheidscheck blijft van kracht.
 • Wanneer mogelijk geldt tijdens je werk de 1,5 meter regel.
 • Het wel of niet gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen is een beslissing die je op praktijk- of instellingsniveau maakt.
  Voor groepsbehandelingen (zorg) geldt de 1,5 meter. Voor sporten (geen zorg) is het verplicht om een QR-code te tonen, dan is de 1,5 meter niet verplicht. Op onze website
  vind je meer informatie en de vragen (en antwoorden) die we deze week ontvingen.
  Fysiotherapie is geen contactberoep, maar een medisch beroep.
  Na de persconferentie over nieuwe coronamaatregelen heeft het Ministerie van VWS, per ongeluk, een tabel met onjuiste inhoud gepubliceerd. In die tabel stond dat de mondkapjesplicht voor contactberoepen als kappers en fysiotherapeuten geldt. Dat klopt natuurlijk niet.Fysiotherapie is een medisch beroep, dat niet onder de contactberoepen valt.- ’s-Hertogenbosch 26-06-2021

Versoepeling coronamaatregelen van zaterdag 26 juni 2021

Vanaf aanstaande zaterdag gelden veel van de huidige coronamaatregelen niet meer. Wat betekent dat voor jou tijdens je werk?

 • Behandelingen. Voor fysiotherapeuten vervalt de verplichting om een mondmasker te dragen tijdens de behandeling. De gezondheidscheck is wel voorwaarde, net zoals de registratie voor bron- en contactonderzoek en het naleven van de hygiënemaatregelen.
 • Groepen. Het maximaal aantal deelnemers in een groep of ruimte vervalt. Tegelijkertijd is daar 1,5 meter afstand de norm. Het maximaal aantal mensen binnen een ruimte verschilt daarmee per ruimte.
 • Quarantaine/testen. De bestaande adviezen veranderen niet.
 • Triage stappenplan. Ons Triage stappenplan vervalt aanstaande zaterdag.

Gezondheidscheck coronavirus

U krijgt een aantal vragen over uw gezondheid als u bijvoorbeeld naar een tandarts, fysiotherapeut of sportclub gaat. Bij 1 keer ‘ja’ op een vraag blijft u thuis of zegt u de afspraak af.

Vragen gezondheidscheck

1. Had u de afgelopen 24 uur last van 1 van de volgende klachten?

 • U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).
 • U hoest.
 • U bent benauwd of kortademig.
 • U heeft verhoging of koorts.
 • U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt. 

2. Heeft u corona?

 • Is dit vastgesteld met een coronatest? Dan hoort u van de GGD wanneer u weer naar buiten kunt.

3. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én koorts?

4. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én benauwdheidsklachten?

5. Heeft u een huisgenoot met corona?

6. Bent u in quarantaine omdat u:

Geen afspraak bij ‘ja’

Bij 1 keer ‘ja’ op de vragen maakt u geen afspraak. Of u zegt de afspraak af.

Dit is de informatie op de website van de Rijksoverheid.

Tot zaterdag 26 juni blijven de maatregelen van kracht die nu gelden. 

 

- ’s-Hertogenbosch 22-12-2020

Groen licht voor behandelingen Fysiotherapie, 22-12-2020

Maar onder strikte voorwaarden, iedereen kan behandelt worden b.v. via Videoconsulatie / Beeld-bellen van ClickDoc , maar niet iedereen kan in onze fysiotherapie praktijk zomaar fysiek behandelt worden. We gaan dat hier uitleggen.

Verantwoord opschalen Fysiotherapie in de 1e lijn tijdens de coronacrisis 22 december 2020 (versie 2.1)

Op basis van de adviezen en informatie van VWS en de richtlijnen van het RIVM is onderstaand advies opgesteld. De paramedicus beoordeelt zelf, telefonisch of online, de noodzaak en actualiteit van een paramedische hulpvraag. 

- Triage voorafgaand aan het face-to-face consult 

Hieronder wordt de triage vorm gegeven in een stappenplan. Deze triage geeft aan welke zorg geboden kan worden in de eerste lijn, waarbij wordt vastgehouden aan de gangbare methoden van infectiepreventie en ‘social distancing’. Bij de triage van patiëntengroepen kunnen voor de verschillende paramedici wisselende overwegingen tot een besluit leiden. 

Voorafgaand aan elk fysieke consult dient triage plaats te vinden, met de volgende vragen: 

• Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (ook milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak? 

• Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?

• Heb je het coronavirus gehad (vastgesteld met laboratoriumtest) en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

• Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus gehad (vastgesteld met laboratoriumtest) en heb je korter dan 10 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?

• Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

• Bent je de afgelopen 10 dagen in een code oranje gebied geweest?

Categorie Groen:

Als alle vragen met "NEE" worden beantwoord, valt de patiënt onder "personen zonder Covid-19 klachten of symptomen op basis van triage".

- Hieronder vallen gezonde patiënten die geen klachten hebben of langer dan 7 dagen klachtenvrij en 24 uur symptoom-vrij zijn van Covid-19.

- Hieronder valt ook de categorie patiënten met verhoogd risico op een ernstige beloop van Covid-19.

- Kinderen tot en met 12 jaar met neusverkoudheid, mits zij geen koorts hebben en/of benauwd zijn en/of (meer dan incidenteel) hoesten.

Bij patiënten in categorie GROEN wordt het consult rekening gehouden met Algemene Regels en binnen 1,5 meter met PBM (mondkapje / handschoenen, zie hieronder beschreven) gestart.


Klik hier om te lezen, hoe het stappenplan werkt, om in behandeling te komen

 

- ’s-Hertogenbosch 30-04-2020

Groen licht voor behandelingen Fysiotherapie. 

Maar onder strikte voorwaarden, iedereen kan behandelt worden b.v. via Videoconsulatie / Beeld-bellen van ClickDoc , maar niet iedereen kan in onze fysiotherapie praktijk zomaar fysiek behandelt worden. We gaan dat hier uitleggen.

Uitgangspunten RIVM opschaling en testbeleid paramedische contactberoepen buiten instellingen voor een periode t/m 19 mei 2020. Dit document is alleen van toepassing als het gaat om: • Noodzakelijke zorg die niet uitgesteld kan worden tot na 19 mei en niet op 1,5 meter afstand plaats kan vinden.


Klik hier om te lezen, hoe het stappenplan werkt, om in behandeling te komen


- ’s-Hertogenbosch 30-04-2020

Verantwoord opschalen Fysiotherapie in de 1e lijn tijdens de coronacrisis 30 april 2020

Op basis van de adviezen en informatie van VWS en de richtlijnen van het RIVM (dd. 30 april 2020, bijlage 1) is onderstaand advies opgesteld. De paramedicus beoordeelt zelf, telefonisch of online, de noodzaak en actualiteit van een paramedische hulpvraag. 

- Triage voorafgaand aan het face-to-face consult 

Hieronder wordt de triage vorm gegeven in een stappenplan. Deze triage geeft aan welke zorg geboden kan worden in de eerste lijn, waarbij wordt vastgehouden aan de gangbare methoden van infectiepreventie en ‘social distancing’. 

- Voorafgaand aan elk fysieke consult dient triage plaats te vinden, met de volgende vragen: 

• Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)? 

• Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad? 

• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

• Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

• Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?


*** Symptomen passend bij COVID-19 Als symptomen bij (mogelijk) COVID-19 worden beschouwd: • Neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen • Loopneus • Keelpijn • Verhoging (tot 38 graden) of koorts • Kortademigheid • Moeheid • Hoofdpijn • Conjunctivitis(is een bindvliesontsteking van het oog) • Je ziek voelen en/of diarree.

Klik hier om te lezen, personen die een verhoogde kans hebben op infectie COVID-19 en personen met kans op een ernstige beloop COVID-19.

Algemene regels* In situaties waar geen verhoogd risico op besmetting met corona bestaat en besloten wordt een behandeling te starten, moeten strikte hygiënemaatregelen worden gevolgd (ook door de patiënt): • Volg het hygiëneprotocol (bijlage 2) • Was je handen regelmatig • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. • Gebruik papieren zakdoekjes • Geen handen schudden • Blijf thuis als je symptomen van COVID-19 hebt. • Stop de behandeling direct als een patiënt alsnog symptomen van COVID-19 heeft • Houd de frequentie van face-to-face behandelen zo laag mogelijk, combineer als dit mogelijk is met behandeling op afstand. 


Veilig naar de Fysiotherapeut 

zo doe je dat


 • Houd 1,5 meter afstand tot andere patiënten
 • Geen handen schudden
 • Gebruik eigen badhanddoek
 • Handen wassen voor en na de behandeling
 • Een persoon per fysiotherapeut
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Bij koorts en luchtweg aandoeningen blijf thuisKlik hier om te lezen, hoe het stappenplan werkt en om veilig in behandeling te komen


- ’s-Hertogenbosch 24-03-2020

Onderwerp: Fysiotherapie Telefonische Zitting, E-Health, Video-bellen zitting / Beeld bellen via ClickDoc / Corona virus 2020

ClickDoc: Momenteel werken wij met contact op afstand, o.a. via Videoconsulatie / Beeld-bellen van ClickDoc,  deze oplossing is speciaal voor de zorg ontwikkeld, veilig en AVG proof.


- ’s-Hertogenbosch 20-03-2020

Fysio-E-Nieuws: Professioneel handelen Fysiotherapeut tijdens Coronacrisis en NZa standpunt


- ’s-Hertogenbosch 16-03-2020

 Onderwerp: Fysiotherapie Telefonische Zitting / Corona virus 2020

In verband met ons gedachte goed, “zorgzaam naar elkaar toe”. We houden ons als fysiotherapiepraktijk aan de regels/adviezen van RIVM en de regering bij monde van minister Bruins Medische Zorg. - Advies; gepaste afstand houden, sociale afstand, van 1,5 meter. Dat houdt in, we geven geen fysieke behandelingen meer in onze fysiotherapiepraktijk. Maar we kunnen u wel helpen met fysiotherapie via een telefonische zitting. We kunnen u op afstand begeleiden, coachen, adviseren, ondersteunen b.v. met U passende oefeningen door te nemen. Een ander voorbeeld: Bij thuiswerken, houdingsklachten en overbelastingsklachten b.v. nek / arm en lage rugklachten. Nek, schouder, arm en pols klachten, wat kan ik er zelf aan doen? Lage rug klachten, welke soort heb ik en wat kan er zelf aan doen?  Je hebt knieklachten en traint hard wat te doen?  Welke oefeningen zijn voor mij de beste? Hoe kan het beste met zelfmanagement / energiemanagement om gaan etc.etc. Begeleiden in On - en/of Off fases. Wat te doen bij evenwicht, balans verstoringen, freezing verschijnselen etc.

Fysiotherapie na operaties, heupen, knieën, schouders, lage rug en nek etc. revalidatie trajecten begeleiden.

Of gewoon bellen of we wat voor u kunnen betekenen. 


 • Zodra er groen licht komt van de overheid, dat er weer behandeld kan worden in onze praktijk, dan nemen we contact met u op. Uiteraard kunt U altijd telefonisch met ons contact opnemen.


 Met vriendelijke groet

Toine Smeets praktijkhouder fysiotherapeut,  Fysiotherapie Praktijk A. Smeets Den Bosch

 www.fysiotherapievoormij.nl

tel.: 073-6420526 


__________________________________________________________________________________________________________________________________Wij hebben alleen erkende register fysiotherapeuten werken in FYSIOTHERAPIE A.SMEETS DEN BOSCH met diverse vaardigheden / specialismen.

Klik hier om te lezen welke

Waar zijn de fysiotherapiepraktijken?

Klik hier voor onze locatie in Google Map 

Welkom in ons goed geoutilleerde fysiotherapiepraktijk. Uw auto en ander vervoer kunt u voor de deur gratis ruim parkeren. Onze locaties zijn goed met openbaar vervoer te bereiken. Behandeltijd van 7:00 - 21:30 uur, in Covid periode is dit anders zie beneden aan deze bladzijde. We hebben meer dan voldoende kennis en kunde in huis om u optimaal van dienst te zijn. 

 Een voorbeeld van onze activiteiten. Wij behoren tot Het Olympisch Netwerk. En behandelen als sportfysiotherapeut de verschillende doelgroepen met topsport statussen, gehanteerd door het Olympisch Netwerk. Onze praktijk heeft de mogelijkheid van DTF: Directe Toegang Fysiotherapie. Wat betekent dat voor u? Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbrief meer nodig voor de fysiotherapeut. 

Website

WELKOM OP DE WEBSITE VAN FYSIOTHERAPIE A.SMEETS DEN BOSCH / MAASPOORT /EMPEL

Manuele therapie, sportfysiotherapie, algemeen fysiotherapie, fysiofitness, Parkinson specialisme, Claudicatio Intermittens specialisme, knie revalidatie, heup revalidatie en schouder revalidatie. Verder werkhouding problemen, werkhouding analyse en werkhouding correcties etc. 


Afspraak maken

U kunt binnen 24 uur een afspraak maken. Let op in Covid periode kan dit anders zijn tel: 073 - 64 20 526 


Fysiotherapiepraktijk A.Smeets Empel


 Twee websites

Fysiotherapie A.Smeets Maaspoort


Met uitgebreid info, maakt uw keuze.

WEBSITE VAN PRAKTIJK FYSIOTHERAPIE A.SMEETS DEN BOSCH / MAASPOORT /EMPEL is gesplitst in twee websites:


Klik hier om naar de website FYSIOTHERAPIEVOORMIJ te gaan.- VOOR ONS ADRES, ONZE SPECIALISATIES, ETC

 

 Directe Toegang Fysiotherapie

Voortaan is fysiotherapie rechtstreeks toegankelijk. Maar de fysiotherapeut moet wel aan DTF- eisen voldoen. Wij voldoen daaraan. Goed nieuws: vanaf 1 januari 2006 kunt u rechtstreeks terecht bij de specialist in beweging en houding. Vanaf die datum wordt fysiotherapie voor iedereen direct toegankelijk. Inmiddels zijn we in 2018 aanbeland en geldt dit nog steeds.

DTF: Directe Toegang Fysiotherapie. Wat betekent dat voor u?

Klik hier voor meer info

 

Specialist in houding en beweging

Goed bewegen en een goede houding zijn in onze optiek onverbrekelijk met elkaar verbonden. 

Wij analyseren en corrigeren daarom altijd de houding, als we beweging willen initiëren. Omgekeerd geldt dit ook. Willen we goed bewegen, dan moet de uitgangshouding ook goed zijn. Wat simpele voorbeelden. * Bij het Mc. Kenzie concept is de essentie vooral bij jongeren met een posture syndroom de houding eerst te corrigeren, dan geven wij als fysiotherapeut houdingscorrectie. Vanuit een optimale houding, stimuleren we optimaal bewegen. * Medische training therapie is zeer systematisch in trainingsopbouw, waarbij correctie via "de kleine houding musculatuur" zeer belangrijk is, om te komen tot grote bewegingsketens. * Een ander voorbeeld, bij vele uren achter een bureau / PC, dag in dag uit vele kilometers in een auto en thuis weer achter een PC, kan een grote hoeveelheid aan klachten ontstaan. Wij analyseren, indien nodig corrigeren de verschillende houdingen en voeren goed bewegingen in.

De registerfysiotherapeut 

Zekerheid over kwaliteit. 

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Wij zijn erkende registerfysiotherapeuten in: algemeen fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie

Hoe is de kwaliteit van de fysiotherapie gewaarborgd?
De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt.
Extra specialismen

MORBUS PARKINSON

Wij werken in ParkinsonNet Den Bosch en hebben specifieke deskundigheid op het gebied van de ziekte van Parkinson. 

Klik hier voor meer info


Coronavirus en Parkinson

Parkinson TV heeft hier filmpje over gemaakt, ook Prof. Bas Bloem is aanwezig.

Klik hier voor meer info

In het filmpje wordt nogmaals benadrukt dat juist parkinson patiënten extra aandacht behoeven voor hun ademfunctie.

- Parkinson patiënten kunnen problemen met longfunctie ontwikkelen en als dat niet het geval is, zeker in deze Corona tijdperk is preventie een goede zaak. Het ALS centrum Nederland heeft heldere leerzame filmpjes gemaakt.

De doelen van de ademhalingsoefeningen en hoesttechnieken zijn:

 • Ophoesten van slijm
 • De kans op longontsteking verkleinen
 • Vertragen van de achteruitgang van de longfunctie

Voor parkinson patiënten in het bijzonder is, vooral het vertragen van minder goede longfunctie en het schoonhouden van de longen is in deze tijd belangrijker dan ooit. 

ACBT = active cycle of breathing techniques, is een cyclus van ademhalingsoefeningen en hoest technieken. In deze moeilijke tijd voor onze longen, kunnen deze oefeningen voor Parkinson patiënten mogelijk goed helpen. Zie ParkinsonTV film over Coronavirus. 

De cyclus bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Rustig ademen
 2. Enkele keren diep inademen, zo mogelijk 2-3 seconden vasthouden, en rustig en ontspannen uitademen
 3. Huffen. Bij huffen wordt -in tegenstelling tot bij het hoesten- eerst diep ingeademd en vervolgens, met open mond en open keel, krachtig uitgeademd. Deze techniek helpt om sputum uit de hogere luchtwegen richting de keel te verplaatsen zodat het kan worden uitgehoest of doorgeslikt.

Dat kan liggend. Dat kan zittend.

Klik hier voor meer info 


CLAUDICATIO INTERMITTENS, PERIFEER ARTERIEEL VAATLIJDEN OF ETALAGE BENEN

ClaudicatioNet pleit, naast gesuperviseerd looptherapie (GLT), voor leefstijlbegeleiding bij patiënten met Claudicatio Intermittens. Wij werken in Claudicatio Netwerk Den Bosch.  

Klik hier voor meer info


OLYMPISCH NETWERK /OLYMPISCH STEUNPUNT

 


Praktijk Facebook account

 
 
 
 
Kaart
Opbellen
Info