FYSIOTHERAPIE A.SMEETS DEN BOSCH / MAASPOORT /EMPEL
 
Welkom op mijn website voor fysiotherapie

    "Kraken"? Manuele Therapie, wat voor soorten? Bij wie moet ik wezen?

- volksgeneeskunde, 'trembling cure' een Japanse vrouw over je rug laten lopen. Manipuleren van je nek bij de kapper in Turkije. 'Farmers push' de knie in de rug van een pati�nt zetten en laten 'kraken'. 'Shepperds huge' achter een patient staan en arm om de middel en omhoog trekken tot je een geratel van wervels hoort etc..


- osteopaat, een Fransman Ambrois Pare chirurg 1510 - 1590 werkt vanuit orgaanstoornissen.
Osteopaten gaan toch meer uit van de symmetrie. Links en rechts moet gelijk zijn richting 'ideale' anatomisch model. Wij gaan uit van het plastisch model, je mag scheef zijn en moet dat zelfs zijn als je b.v. rechts armig bent. Hier ben je 'zwaarder uitgevoerd'. Osteopathie is een van oorsprong uit Amerika afkomstige alternatieve geneeswijze (van A.T. Still), berustend op de opvatting dat genezing van vele ziekten en aandoeningen kan worden gerealiseerd door middel van handgrepen om de beweging van weefsels, organen, botstukken en lichaamsdelen te verbeteren. De behandeling behelst zowel zachte als hardere technieken en tijdens een behandeling wordt gewoonlijk het hele lichaam in de behandeling betrokken. De titel osteopaat is nog niet beschermd, maar voor de pati�nten is het goed te weten dat er wel een register (NRO - Nederlandse Register voor Osteopahie) is waarin uitsluitend osteopaten zijn opgenomen die een offici�le opleiding in Nederland of in het buitenland hebben afgerond. Deze registratie is herkenbaar aan de vermelding MRO en/of DO. Om tot een opleiding in Nederland toegelaten te worden dient de kandidaat osteopaat tenminste fysiotherapeut of arts te zijn.

- manuele therapie vlgs Van der Bijl. Deze manuele therapie richting heeft een specifieke behandelwijze gericht op het bewegingsapparaat. De therapie is ontwikkeld door de heer G. van der Bijl Sr. Centraal in de manuele therapie staat het optimaliseren van het gehele bewegingspatroon. Bewegingen vinden plaats in gewrichten. Tijdens een behandeling worden in het totale bewegingsapparaat gewrichten bewogen op een zachte en zo mogelijk pijnvrije manier. Er is absoluut geen sprake van het zgn. "kraken" of "rechtzetten". Na een vraaggesprek (anamnese) en een ori�nterend onderzoek met betrekking tot de klacht(en), wordt met behulp van een aantal testen het individuele bewegingspatroon bepaald. Deze testen die bestaan uit metingen aan hoofd, armen en benen, geven de vorm- en functieverschillen tussen de linker en rechter lichaamshelft aan. Na het meten van het vormverschil (de testen), wordt in een codeboek gezocht naar het individuele bewegingspatroon. Bij de behandeling worden de gewrichten in hun eigen bewegingstrajecten bewogen. De meeste mensen hebben een dominant oog, daardoor zal je wervelkolom ook asymmetrisch zijn. Van der Bijl richting werkt hier ook mee.

- chiropractie , Een alternatieve geneeswijze door handgrepen, hoofdzakelijk aan de wervelkolom, uitgeoefend door opgeleide leken (in het buitenland), berustend op de opvatting dat veel ziekten worden veroorzaakt door druk op spinale ganglia (zenuwknopen in het ruggenmerg) Gaat uit van een functiestoornis in de doorstroming van zenuwimpulsen door het ruggenmerg en de daaruit aftakkende zenuwen. De afwijkende stand van de wervelkolom wordt subluxatie (afwijkende stand)genoemd. Deze storingen moeten opgeheven worden, zodat zenuwen, organen en weefsels goed kunnen functioneren. Dit gebeurt door gebruik te maken van "hefboomwerking", meestal gebeurt dit met hoge snelheid en geeft een krakend geluid. Dit hoeft niet pijnlijk te zijn. Soms wordt deze therapie aangevuld met oefeningen. Het beroep van chiropracter is niet wettelijk erkend of beschermd. Gemiddeld aantal behandelingen: 6-10 Duur: 3 - 15 minuten. Er worden vaak onderhoudsbehandelingen geadviseerd, omdat alleen de chiropracter de subluxaties kan opsporen. Kosten: f65,- tot f80,- per behandeling.

anno 2007: Is chiropractie uiteraard het guldentijdperk ontstegen, met een goede opleiding, de kosten zijn aangepast en in euro's zonder een max. te vernoemen, behandelduur gemiddeld 15 min. en aantal behandelingen 5 - 10x. De opleiding is in het buitenland met b.v. een VWO te beginnen. In Nederland nog niet. De subluxaties zoals hierboven vernoemd kunnen ook andere beroepsgroepen opsporen. Voor een beter hedendaags beeld zie website van de beroepsgroep chiropraxie.

- onze manuele therapie bestaat uit een combinatie van osteopathie, chiropractie en fysiotherapie.


Osteopathie


Chiropractie


Manuele therapie

Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?

Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in de gewrichten kunnen door manueeltherapeuten positief be�nvloed worden. Daarbij kunt U denken aan:

hoofd - en nekpijn;
nek - en schouderklachten die doortrekken tot in de armen;
rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn; lage rugklachten;
bepaalde vormen van duizeligheid;
kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten

Of manuele therapie ook Uw klachten kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling.

In Nederland zijn 3 grote manuele therapie richtingen verenigd in NVMT de meest aanbevolen door ons,
- Eindhoven / Amersfoort manuele therapie richting
- Utrecht manueel therapie richting
- Delft orthopedisch manueel therapie richting

Wij werken met manuele therapie vlgs Eindhoven / Amersfoort richting.

-bron: Digitale Ruggen -Opzoekboek, tot volgende bron vermelding

Andere mengvorm is: - Arthropractie , dit is een uitwerking van de van der Bijl therapie en van de Manuele therapie vlgs. Eindhoven. De behandeltechnieken blijven zacht en subtiel en aangepast aan de plaatselijke situatie en het gewricht. Duur: 30-45 min. Binnen 3 behandelingen moet het resultaat ruim voldoende zijn. 

Zachte manuele therapie bestaat ook, met de vraag wel of geen manuele therapie richting?:    Cranio - sacraal therapie: - De therapie komt voort uit de osteopathie (Dr. A.T. Still) en is voortgezet door Dr. J E. Uplegger (Florida). Deze therapie gaat uit van een fysiologisch systeem (Cranio- Sacraal Systeem) dat loopt van de schedel (cranium) tot het heiligbeen (sacrum). Een verkeerde balans in dit systeem kan een functiestoornis veroorzaken. Dit kan leiden tot sensorische (zintuiglijk) en motorische stoornissen. De therapie is een zachte manuele therapie waarmee een verstoring in het fysiologische systeem gelokaliseerd en gecorrigeerd kan worden. De therapie is te vergelijken met een milde vorm van haptonomie; de behandeling bestaat uit 'aanrakingen'. 

Eenvoudig uit te voeren manueel therapie is: Manuele therapie vlgs Marsman.De grondslag van deze methode werd gelegd door Jaap Marsman (leerling van Van der Bijl) een eenvoudige, op ervaring berustende methode om de specifieke beweeglijkheid van de wervelkolom vast te stellen. De methode bestaat uit een eenvoudige aanpak, een uitgebreid onderzoek, kennis van voorkeursbeweging, beweging technieken onder lichte druk (meestal mild), logisch doelbewust gebruik van vroeger verworven (fysio)therapeutische bekwaamheden. Bovenal geeft de methode een andere kijk op de beweging van het individu. Het is makkelijk te leren en kan snel aangewend worden. 

Methode vlgs Sickesz, Sickesz is een arts voor orthomanipulatie in Wassenaar, die alleen artsen opleid. Sickesz heeft een geheel eigen kijk op de oorzaken van de rugproblematiek. Zij bekijkt eerst goed de stand van de wervels en vind dat een foute stand eerst gecorrigeerd moeten worden.( alvorens er geopereerd dient te worden.) Zij vind ook dat een kind ten minste 1 maal per maand nagekeken behoort te worden op afwijkingen om een latere scoliose te voorkomen. De methode geeft adviezen over de houding, voeding, sporten. Om een goed beeld te geven voor leken, heeft zij het boekje geschreven: Mijn rug, M.Sickesz, arts.

-bron: Digitale Ruggen -Opzoekboek

'Kraken' is het geluid wat je kan horen bij een beweging gemaakt door een manueel therapeut b.v. aan de wervelkolom.
Er zijn verschillende soorten geluiden allen met een ander achtergrond. 'Kraken' wordt dan ook door een manueel therapeut liever niet gebruikt en is 'populair' onder de pati�nten.
'Kraken' en of geluid is niet altijd noodzakelijk b.v. Utrecht methode, die manipuleren niet. Wel mogelijk na een aanvullende cursus.
Een manuele therapeut kan ook manueel mobiliseren dan hoor je geen 'knakken'. Het is maar met welk doel er gewerkt wordt.
Internationaal gebruikt men bij manuele therapie wel degelijk een manipulatie (HVT).
Het geluid wat je hoort komt door een manipulatie, een korte snelle beweging, een zgn. high velocity thrust.

Manuele therapie heeft een aantal richtingen
- volksgeneeskunde
- osteopathie, "listening hands"
- chiropractie
- Maitland methode, meer uit Amerika en Australi�
- Sickesz methode
- in de fysiotherapie
met Eindhoven richting,
met Utrecht / van de Bijl methode, heeft egg shell methode ontwikkeld,
met orthopedische manuele therapie oorspronkelijk uit Delft

Helpt manuele therapie altijd?
Nee, alleen bij specifieke aandoeningen en goed geselecteerd. Vooraf probeert de verwijzende arts dit al te doen. Hoe beter de selectie, des te meer kans van slagen b.v. wervelkolom segmenten die te weinig beweging hebben.
Waar manuele therapie niet geschikt is, is b.v. iemand die spasme heeft na aan beroerte en hiervoor fysiotherapie krijgt met als doel de spastische patronen te corrigeren of iemand die 'door zijn enkel is gegaan', iemand met slechte houding die gecorrigeerd moet worden, of een wervelkolom die te instabiel is, een bekken die verminderd stabiel is, daar werkt manuele therapie niet.

Kritisch citaat uit Eindhoven Dagblad terecht of ten onrechte?

Botten kraken
'Een combinatie van vrij worstelen en massage' noemde een patient het. Het is ook niet mis wat de manipulatieve therapeut doet. Manuele therapie is zo'n beetje bij de gewone' geneeskunde is gaan horen, en ook door het ziekenfonds wordt vergoed, zwelt het koor van kritische stemmen aan. Werkt dat gekraak eigenlijk wel?
Een duidelijk antwoord is er niet. Dat komt vooral omdat onder de naam manipulatieve therapie minstens tien verschillende richtingen schuil gaan die allemaal hun eigen wijze kijk op de wervelkolom hebben.
Kraken daar hebben we het over. B.v. als de chiropractor de tijd er voor rijp acht, geeft hij het gewricht een zeer snelle duw over zeer korte afstand.
Dat is nu het spectaculaire kraken en gaat gepaard met een knappend, scheurend geluid'. Gevaarlijk?
Een op de drie patienten klaagt later over milde bijwerkingen en bij grofweg een op de miljoen patienten loopt het verkeerd af.
Het grappige is dat manueel therapeuten in Nederland bottenkrakers' heten, maar dat hier eigenlijk heel weinig botten worden gekraakt. Want wij hebben natuurlijk weer iets aparts. In Nederland vormen de chiropractors en osteopathen een kleine minderheid. Hier volgen manuele therapeuten het systeem van Van der Bijl, of het systeem van mevrouw Sickesz, het systeem Cyriax, de Marsmanmethode, of de ideomusculaire mobilisatie -technieken volgens Gaymans dan wel de stoottherapie volgens Tracey.
Meestal wordt niet gekraakt. Bij de methode van de Bijl, gebeurt de behandeling zo zacht dat zelfs een eierschaal niet zou breken'.

Gemeenschappelijk tussen alle manuele therapie richtingen is dat wat te vast is, moet los. Zoveel verschil is er niet eens in handvattingen. Wel wat in de te behandelen lichaamsdelen, een osteopaat behandelt manueel ook 'nieren', ook behandelt hij zeer jonge kinderen, bij Eindhoven richting zal dit niet zo vaak voorkomen. Filosofie en ideologie daar zitten wat verschillen. De grote manuele richtingen Delft en Eindhoven integreren.

   HOME      Repetitive Strain Injury      Behandelingen, hoeveel?      Nederlands "lijst van Borst"       Nek - en schouderpijn, STRESS.      Fysiotherapie      Medische Websites      Andere therapieen etc.      Fitness, fysiofitness, medische training therapie & sportvoeding  

 
 
 
 
Kaart
Opbellen
Info