FYSIOTHERAPIE A.SMEETS DEN BOSCH / MAASPOORT /EMPEL
 
Welkom op mijn website voor fysiotherapie

WELKOM

Hoeveel fysiotherapie behandelingen heb ik recht op? Heel simpel. U heeft een zorgverzekeraar daar bent u bij verzekerd. U heeft een basis verzekering afgesloten. Daar is sinds 1 januari 2004 geen fysiotherapie meer in. U moet dus aanvullend bijverzekeren om vergoeding van fysiotherapie te krijgen. Daar zijn weer diverse pakketten waar u uit kan kiezen. Iedere zorgverzekeraar heeft een eigen groep pakketten samengesteld. Meestal zijn dat 3x pakketten. Een eenvoudig pakket met b.v. 9x fysiotherapie per jaar, daarna een midden pakket met b.v. 18x fysiotherapie per jaar en een top pakket met onbeperkt fysiotherapie per jaar. De aantal keren fysiotherapie per jaar zijn allemaal verschillend bij de verschillende zorgverzekeraars. Sommige zorgverzekeraars geven in alle pakketten onbeperkt fysiotherapie. 

De verwijzende arts doet een voorstel. De fysiotherapeut bekijkt of hij hiermee eens is, zo niet dan is dat zijn verantwoordelijkheid. Hij kan overleg plegen met de verwijzende arts of anderszins. Verder doet hij de patient een voorstel. Dit kan vooraf of tijdens de behandeling geschieden.
De fondsen, de ziekenfondsen daar is fysiotherapie uit de basisverzekering. Wie aanvullend, bijverzekerd is kan nog  9 x fysiotherapie behandelingen per aandoening(= per indicatie) krijgen. Of  6x of onbeperkt etc.. Dat is nu allemaal verschillend afhankelijk van het door u gekozen pakket in de aanvullingsverzekering.

Chronische klachten kunnen die altijd behandeld worden?
Nee, niet iedere chronische klacht komt voor op de "lijst van minister Borst". Dit is een lijst dat ieder jaar aangepast wordt en wel rond 1 januari van een nieuw jaar. Daar komen nieuwe aandoeningen op en gaan anderen weer vanaf.
Een voorbeeld van een chronische aandoening die niet op de lijst van Borst voorkomt is artrose. Iets waar zeer veel mensen aan lijden, dat kan ook verworven zijn.

Bij chronische klachten is het opletten v.w.b. vergoeding fysiotherapie. Zoals het nu lijkt dan zijn de eerste 9x behandelingen voor eigen rekening van de patient. Behalve als die aanvullend verzekerd is met een minimum van 9x fysiotherapie.

Goed en als ik dan op de lijst van Borst voorkom dan mag ik zeker onbeperkt fysiotherapie hebben? Dus zo vaak komen als ik wil? Nee, want als je fysiotherapie krijgt dan moet dat ook vlgs. de ziekenfondsen voldoen aan 'doelmatigheid principes'. De fysiotherapeut moet zo min mogelijk behandelen en toch net dat geven wat nodig is. Verder moet de fysiotherapeut voldoen aan regionale en landelijke gemiddelden. Ook worden gemiddelden bepaalt van leeftijdgroepen, aandoeninggroepen en hoeveel keer dat u met een nieuwe machtiging opnieuw per jaar naar de fysiotherapie bent geweest. Alles is bij de zorgverzekeraars in statistieken bekend en daar wordt de fysiotherapeut mee geconfronteerd en afgerekend.
Met andere woorden; wat gemiddeld staat voor een aandoening daar moet hij zich aan houden, zoniet dan is het mogelijk dat de fysiotherapeut een deel van zijn jaarbudget moet inleveren.

Wat betekent dit voor mij als patient?
Dat de fysiotherapeut bij een chronische patient op de lijst van Borst,op jaarbasis moeilijk boven 28 behandelingen uit kan komen. Voor uitzonderingen geldt een ingewikkeld en langdurige procedure met weinig kans van slagen.
Bij een niet chronische klacht het liefst maar tot een maximum van 9 x behandelingen via de aanvulling fondsen.

Dus de ziekenfondsen die zeggen; U kan onbepaald fysiotherapie krijgen, informeren U ten dele.


Particulier patienten:
Over het algemeen zijn zij zelf verzekerd. Er is een eigen risico en een maximum aan behandelingen,
dat afhankelijk is van de gemaakte afspraken tussen verzekeraar en verzekerden. Een ieder heeft zo zijn of haar eigen wenzen in een verzekeringspolis ondergebracht. De fysiotherapeut heeft hier direct
niets mee te maken. Wel kan de patient kenbaar maken aan de fysiotherapeut, om de rekening
rechtstreeks naar de verzekeraar te sturen. In alle andere gevallen krijgt de particuliere patient de
rekening van de fysiotherapeut thuis gestuurd.

Het maximum behandel- aantal loopt over het algemeen synchroon met die van ziekenfondsverzekerden.

De rooting is als volgt:
1. patient komt met een verwijzing / machtiging van de verwijzende geneesheer naar de fysiotherapeut
2. daar staat een diagnose op en een behandelmaximum waarna de arts de patient wil terug zien b.v. na 6 x behandelingen
3. of patient krijgt een open verwijzing mee zonder maximum behandelaantal, de fysiotherapeut bepaalt dan in overleg met de patient hoeveel behandelingen gewenst zijn.
4. de verzekeraar heeft ook wensen, na een X - aantal behandelingen en zoveel weken voor fysiotherapie verlenging, dienen papieren verstrekt door de verzekeraar, ingevuld te worden met over het algemeen een verslag van de fysiotherapeut en van de arts. Ondertekend door beide.
5. de medisch adviseur van de verzekeraar beoordeelt dan zo'n aanvrage voor verlenging.
6. over het algemeen wordt het voorstel van de arts en fysiotherapeut gevolgd

Skelet van de mens

   HOME      Repetitive Strain Injury      "Kraken"?      Nederlands "lijst van Borst"       Nek - en schouderpijn, STRESS.      Fysiotherapie      Medische Websites      Andere therapieen etc.      Fitness, fysiofitness, medische training therapie & sportvoeding    

 
 
 
 
Kaart
Opbellen
Info